Loading color scheme

11. Blir det några skarvar när man folierar

I enstaka fall kan det vara nödvändigt med skarvar. Ha i åtanke att vi kommer att göra allt i vår makt för att försäkra oss om att alla eventuella skarvar placeras där dom syns allra mins och döljs på bästa sätt.