Loading color scheme

5. Är det dyrare att foliera en bil i chrome?

Priskillnaden mellan foliering i chrome och vanlig foliering skiljer ganska mycket. För foliering i chrome får du räkna med en kostnad på ca 20.000 kr högre än en foliering med en vanlig folie, detta på grund av en hög materialkostnad och att chromen är betydligt mer tid och arbetskrävande.